THông tin khóa học

Luyện Thi TOEFl iBT 80+

Nổi bật về khóa học

Nhanh và Hiệu Quả- Thần Tốc và Chắc Chắn – Chuyên Nghiệp và Bản Sắc chỉ có tại TES.

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC LUYỆN THI TOEFL IBT

Lớp ôn luyện TOEFL iBT khai giảng vào các tuần 2-3-4 trong tháng và các học viên đều tham dự kiểm tra đầu vào trước khi xếp lớp. Chương tình đào tạo và lịch học tại Triangle English rất đa dạng, thời gian linh hoạt phù hợp với mọi khung giờ cho học viên lựa chọn.