Luyện đọc phiên âm Quốc tê, cách phát âm chuẩn, dung từ đúng trong hoàn cảnh giao tiếp.

Thực hành nói trong môi trường hoàn toàn quốc tế để nâng cao phản xa nghe nói trong giao tiếp

Sau khóa học, học viên có thể phát biểu, trình bày vấn đề cá nhân dưới dạng hội thoại ngắn.

THông tin khóa học

Nâng tầm Quốc Tế – Phát triển Tài Năng – Hoàn Thiện Nhân Cách

Nổi bật về khóa học

Nhanh và Hiệu Quả- Thần Tốc và Chắc Chắn – Chuyên Nghiệp và Bản Sắc chỉ có tại TES.

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIAO TIẾP QUỐC TẾ

Lịch học linh hoạt, khung giờ đa dạng và đáp ứng mọi nhu cầu học của tất cả mọi đối tượng.
KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIAO TIẾP THƯỜNG XUYÊN TRONG TUẦN. NHANH TAY ĐĂNG KÝ CÁC BẠN NHÉ!

Khoá học Giao tiếp quốc tế

Gồm 4 lớp học theo cấp độ