cơ-cấu-1

TẦM NHÌN

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững. Triangle English School quyết tâm trở thành một trong những hệ thống giảng dạy và học tập tiếng Anh tốt nhất tại Việt Nam.

Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam phát âm chuẩn Mỹ trên từng centimet – tự tin giao tiếp tiếng Anh trong môi trường đa văn hóa. Triangle English cam kết chuẩn bị cho bạn một hành trang vững chắc tự tin bước ra thế giới.

SỨ MỆNH

Triangle English School ra đời với sứ mệnh phát triển phong trào học ngoại ngữ tại địa phương, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh tế – xã hội và xây dựng môi trường học ngoại ngữ chuyên nghiệp và cởi mở để đạt được hiệu quả cao nhất.

Góp phần nâng cao và phát triển tốt nhất nguồn nhân lực tại địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Những giá trị cốt lõi